Over het project ‘De nalatenschap van Nola Hatterman’

Het project De nalatenschap van Nola Hatterman is een initiatief van publicist en onderzoeker dr. Ellen de Vries.

Over het project:
Doel ervan is multimedia aandacht genereren voor de opmerkelijke kunstenares Nola Hatterman (1899-1984) en haar nalatenschap, idealiter in de vorm van een digitale oeuvre catalogus, een monografie met essays (naast de al bestaande biografie), een documentaire door In-Soo Productions en een expositie van haar werk en dat van haar Surinaamse leerlingen en tijdgenoten in een Nederlands museum en in een van de Surinaamse kunstinstellingen.

Over Ellen de Vries:
Ellen de Vries studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de geesteswetenschappen aan het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis bij prof. dr. Frank van Vree en prof. dr. Michiel van Kempen  op onderzoek naar de rol van media in de postkoloniale verhouding tussen Nederland en Suriname in de roerige jaren 80. De handelseditie Mediastrijd om Suriname, verscheen in 2017 bij de WalburgPers. De Vries is geïnteresseerd in (beeldvorming over) de gedeelde, (post)koloniale geschiedenis van Nederland en Suriname. In 2015 organiseerde ze het project Suriname-Nederland, 40 jaar later. (Zie het themakanaal bij Beeld en Geluid en de webtentoonstelling). Eerder schreef ze o.a. de biografie Nola, Portret van een eigenzinnig kunstenares (2008, 2009, e-book 2017). Een cultuurhistorische schets van het levensverhaal van een Amsterdamse kunstenares die zich specialiseerde in portretten van Afro-Surinamers en naar Suriname trok om daar les te gaan geven, tegen de achtergrond van de dekolonisatie van Suriname met alle controverses daaromtrent. In dit project fungeert zij met steun van het Mondriaan Fonds als researcher en projectbemiddelaar.

Samenwerkende partners in dit project:
. Producent en filmmaker In-Soo Radstake
. Cultureel ondernemer Myra Winter
. dr. Elmer Kolfin (Universiteit van Amsterdam/ RKD), stagiaire Sophia Lasschuijt
. dr. David Duindam & dr. Aylin Kuryel (Universiteit van Amsterdam), stagiaire Eline de Jong
. prof. dr. R. Hoefte (Universiteit van Amsterdam/ KITLV), stagiaire Marlou Heijnen

Steunbetuigingen:
Verschillende organisaties en personen spraken hun waardering uit voor dit project: het Stedelijk Museum Amsterdam, dr. Elmer Kolfin (Universitair docent Kunstgeschiedenis aan de UvA/ medewerker RKD)Museum Arnhem, de Nola Hatterman Art Acadamy, prof. dr. Michiel van Kempen (UvA), prof. dr. Kitty Zijlmans (Universiteit Leiden), Uitgeverij Waanders & De Kunst, kunst- en cultuurmanager Ada Korbee, kunsthistoricus drs. Paul Faber, oud-galeriehoudster van de Galerie Nola Hatterman (Amsterdam) Myra Winter.

DutchCulture verleende een researchsubsidie voor het vooronderzoek naar de documentaire over Nola Hatterman door In-Soo Radstake.
De Nederlandse Ambassade in Paramaribo steunt ‘Geen kunst zonder kunnen.’ 40 repro’s van Nola Hattermans 40 mooiste werken in maart 2020 in de Ready Tex Art Gallery in Paramaribo.

In maart 2020 vond de expo ‘Geen kunst zonder kunnen. 40 repro’s van Nola Hattermans mooiste werken’ plaats in Artgallery Readytex in Paramaribo. Tevens hingen daar werken van de leerlingen (van de leerlingen) van Hatterman. In december 2020 staat gepland de expo Surinaamse School in het Stedelijk Museum Amsterdam. Werk van Nola Hatterman zal deel uitmaken van de tentoonstelling.  Samenstellers daarvan zijn: Jessica de Abreu, Claire van Els, Mitchell Esajas, Bart Krieger en Ellen de Vries (initiatiefnemer). Adviseur is: Chandra van Binnendijk. Ook verschijnt in 2021 een monografie van haar werk bij Uitgeverij Waanders & De kunst.

Colofon:
Ellen de Vries is verantwoordelijk voor de tekst en inhoud. Reinier Mathijsen maakte de website, het logo is van Janneke de Jonge. Met dank aan Willem Rueb die de foto van het in het logo verwerkte veronderstelde zelfportret van Nola aanleverde. De Engelse vertaling is van drs. Carolien Schamhardt.

Copyrigths:
Het auteursrecht van de website(-tekst) berust bij Ellen de Vries. Informatie van welke aard dan ook of citaten overnemen? Graag, maar mét bronvermelding.
Het copyright op het werk van Nola Hatterman berust bij de Erven Hatterman. Zonder hun toestemming mag er geen beeldmateriaal worden overgenomen.
De copyrights op de foto’s berusten bij de betreffende fotograaf.