Oeuvre

In de loop van dit project zijn nieuwe werken van Nola Hatterman gedetecteerd en vindplaatsen gecontroleerd. Veel van die werken staan al op de site. De database die gedurende dit project werd samengesteld, bevatte een overzicht van circa 160 werken. Onlangs zijn er meer dan 40 werken ’teruggevonden’ en van nog recenter datum is de ‘vondst’ bij de familie Baag, Nola’s erfgenaam, van honderden vooral tekeningen. Die zijn deels verwerkt in het boek ‘Nola Hatterman. Geen kunst zonder kunnen’.
Nog altijd duiken er werken van Nola Hatterman op. Een deel van haar oeuvre dat beschreven is in catalogi is (nog) vermist of verbrand.
Idealiter zal in een later stadium een geselecteerde oeuvreoverzicht inclusief illustraties en enkele door Hatterman ontworpen briefkaarten en postzegels worden opgenomen in RKD monographs van de RKD of in de gewone database.
Gedurende het project kon kennis worden genomen van het verzamelde voor dit project geselecteerde oeuvreoverzicht (in pdf-vorm). Wel onder voorwaarden, namelijk het downloaden, ondertekenen van dit formulier (Word-bestand).

Die mogelijkheid is sinds de beeindiging van het project stopgezet. Evenals inzendingen via het Forum. Wel kan te allen tijde contact worden opgenomen met dr. Ellen de Vries.

error: Content is protected !!