Illustraties

  • Het web ’n schildersleven (1929) door Maurits de Vries, coll. Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Nola was behalve beeldend kunstenaar ook illustrator van boeken en boekenomslagen. De eerst vindbare boekomslagen vervaardigde ze voor haar communistisch gezinde echtgenoot: de toneelregisseur/ schrijver Maurits de Vries. Bij de muziek die Henri Swart componeerde bij de tekst van Wim Bagge jr. Jolly Joker Jazz tekende ze waarschijnlijk de albumillustratie (voor zover bekend de enige albumillustratie). De bladmuziek werd uitgegeven door Alsbach in Amsterdam. Vermoedelijk in de jaren 20, toen ze nog in toneelspelerskringen verkeerde. Naar het zich laat aanzien maakte ze vooral illustraties voor bevriende kunstenaars/ activisten uit communistische, anti-fascistische en antikolonialistische kringen. Voor de Surinaamse communist en activist Otto Huiswoud: hoofdredacteur van het illegale internationale vakbondsblad voor zwarte arbeiders The Negroworker, voor het bondsorgaan Surinamers in Nederland van de Bond van Surinaamse Arbeiders in Nederland (zie slideshow), voor de antikolonialistische roman van de Nederlandse communist Theun de Vries, voor de Surinaamse vrijheidsstrijder Anton de Kom en de ambassadrice van de zwarte literatuur in Nederland: de Nederlands-joodse Rosey Pool. Ook verzorgde ze de cover van het Suriname-numer van het Friese blad de Tsjerne, waarvan de redactie zich herkende in de strijd van Surinamers voor erkenning van de eigen taal. In Suriname maakte ze tekeningen voor het literaire tijdschrift Soela, waarin Surinaamse dichters in zowel het Nederlands als Surinaams publiceerden.
Niet alleen Suriname, uiteraard ook vm. Nederlands-Indië was in haar vizier. Voor het in het Bahasa vertaalde boekje, bedoeld om Suriname in 1949 aan Indonesië voor te stellen in het kader van de Nederlands-Indonesische Unie: Suriname Jang tak terkenal (Het onbekende Suriname), werkte ze samen met de Surinaams-Nederlandse schrijver Albert Helman (Lou Lichtveld). Bij de uitgave van de fraaie kleurendruk staat het jaartal 1954. In zijn artikel in het blad El Dorado (1e jrg, no 12, december 1949) beschrijft de auteur, W.L. Salm, hoe het manuscript al in oktober 1949 gereed was, ware het niet dat een ambtenaar in Batavia, Hilkemeyer, de inhoud ‘niet acceptabel’ vond. Het is ongewis wat er daarna is gebeurd. Eerder ontwierp Nola Hatterman het boekomslag van de nationalistische roman van de in Nederlands-Indië geboren Soewarsih Djojopoespito. 
Ze was de vrouwenzaak zeer toegedaan. Het is niet duidelijk of ze de Poolse schrijfster Maria Kuncewiczowa (1895-1989) persoonlijk kende, maar in 1939 verzorgde Nola de omslag van haar boek Cudzoziemka (1936). Het werd in meerdere talen vertaald. In het Nederlands verscheen deze psychologische roman over de zielenroerselen van een Poolse vrouw in het interbellum onder de titel Scherven (1939).

In Suriname ontwierp Nola het omslag van Aurora: het eerste Surinaamse tijdschrift voor de vrouw (1956). Ze was actief lid van de Soroptimisten in Suriname. Samen met Irma Loemban Tobing-Klein gaf ze in 1972 de publicatie ‘Vrouwen kent Uw Rechten’ uit. De illustratie van een geketende vrouw op een spijkerbed met het onderschrift ‘… de vrouw op haar voetstuk…’ zorgde voor de nodige commotie.

Wie heeft meer illustraties van Nola (gezien)? Meld het via Facebook, Forum of Contact.

error: Content is protected !!