Oeuvre

In de loop van dit project zijn nieuwe werken van Nola Hatterman gedetecteerd en vindplaatsen gecontroleerd. Veel van die werken staan al op de site. In onze database: een overzicht van circa 160 werken. (Onlangs zijn er meer dan 40 werken ‘teruggevonden’ die nog niet daarin zijn verwerkt!) Alleen die werken zijn opgenomen waarvan er afbeeldingen bekend waren. Sommige daarvan zijn verloren gegaan (vermist of verbrand), maar wel erin opgenomen vanwege de cultuur- of kunsthistorische waarde ervan. In de meeste gevallen is bekend waar het werk zich op dit moment – 2019 – bevindt. Daarbij gaat het om schilderijen, litho’s, tekeningen en enkele schetsen. Voor zover het werken van particuliere verzamelaars en kunsthandelaren betreft zijn in de op aanvraag te raadplegen database om redenen van privacy alleen afbeeldingen, informatie over afmetingen en materiaalgebruik te vinden (m.u.v. de eigenaren die ook daartegen bezwaar hadden). Dus geen namen of verblijfplaats. Die gegevens zijn uiteraard wel bij ons bekend.
De gevonden (boek)illustraties staan voor het merendeel in de slideshow onder Illustraties.
In een later stadium zal het geselecteerde oeuvreoverzicht inclusief illustraties en enkele door Hatterman ontworpen briefkaarten en postzegels worden opgenomen in RKD monographs van de RKD. Als u nu al kennis wilt nemen van het voor dit project geselecteerde oeuvreoverzicht (in pdf-vorm) dan kan dat. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Download dit formulier (Word-bestand). Vul het geheel in en stuur het ondertekend retour. Dit kan per mail naar: ellen@ellendevries.nl 
of print het uit en stuur het per post op naar:
dr. Ellen de Vries, Onderzoek & Multimediaproducties
Majubastraat 6 D
1092 KG Amsterdam

Na ondertekening en ontvangst van dit document zal Ellen de Vries contact met u opnemen.