Zoekgeraakte werken

  • Mevrouw N. (ca. 1931)

Veel werk van Nola Hatterman is zoekgeraakt of niet geïnventariseerd. Af en toe duiken er verloren gewaande werken op, zoals Op het terras, MeisjeTrompettist, Jazz,  Danseres en Zwarte Pieta. Soms is de vindplaats niet duidelijk. Hierboven afbeeldingen van werken waarnaar we op zoek zijn. Helaas niet altijd even goed van kwaliteit. In De Nieuw Rotterdamsche Courant van 24 mei 1929 vond ik een foto van haar schilderij Kleurling. Wat betreft de kleurstelling: uit de beschrijving is op te maken dat de ‘groote figuur, met de bloote, geel-bruine tors’ een blauwe broek draagt. Elders, in De Maasbode van 5 juni 1929 wordt gesproken over ‘stemmige en wat treurige blauwen en grijzen’. Heel benieuwd naar dit schilderij! Liggend naakt en Mevrouw N. werden gepubliceerd in Maandblad voor Beeldende Kunsten, juni 1931 in een artikel van kunstcritica Ro van Oven. Surinamer – ook wel met de toevoeging Frits Frezer in de doctoraalscriptie van Lia Ottes – stond in de catalogi van de kunstenaarsverenigingen Sint Lucas, De Brug en De Onafhankelijken (resp. 1930, 1931, 1932). De afbeeldingen werden in zwart-wit afgedrukt. Nude werd in 2001 geveild bij Sotheby’s in Amsterdam. In 1997 verkocht dit veilinghuis het schilderij Ona. Mogelijk een werk uit 1926 (catalogus De Onafhankelijken 1926). Het werd verkocht in een veiling van Indonesische schilderijen. Andere schilderijen waren o.a. van Pieter Adriaan Jacobus Moojen (Lansdragers van de sultan) en Fred van der Ven (Wajang puppet). Kunsthistoricus Lia Ottes inventariseerde in 1999 circa 90 werken van Nola Hatterman voor haar doctoraalscriptie Nola Hatterman. Haar leven en werk, waaronder het schilderij Jazz, jazz uit plm. 1976. Schilderijen veranderen in de loop der tijd van eigenaar. Wie o wie is de huidige eigenaar van dit werk? De avocadoboom (?) uit 1956 werd drie jaar geleden verkocht via Marktplaats. Ook daar de vraag: wie is de huidige eigenaar?
In de Gooi- en Eemlander van 5 juni 1948 een recensie van een zoekgeraakte tekening van Nola: ‘Pasuka’ getiteld. Een portret van de Jamaicaans/ Britse danser en choreograaf Berto Pasuka? Is dit de tekening die Ottes omschreef als ‘Kop van een Indiaan’? Mogelijk zag Nola Pasuka’s dans(gezelschap) Les ballet nègres in London waar zij vaak vertoefde. Het gezelschap toerde door Europa. Pasuka liet zich inspireren door Winti- en Marrondansen. Het fenomeen van le(s) bal(let) nègre(s) vormt onderwerp van post-koloniale studies. Zie ook de Facebookpagina. Alle informatie over deze werken van Nola Hatterman is van harte welkom. Meld het op het Forum of stuur een mail.

error: Content is protected !!